Ежедневный сбор данных с сервера NYSE Euronext

Версия 0.0.5 от 17.01.2010

Версия 0.1.0 от 30.06.2010

In KOERSEN.ZIP zitten bestanden die nodig zijn om eindedagsgegevens op te halen bij NYSE Euronext. De bestanden in KOERSEN.ZIP bevatten foutjes, en verouderen snel. Toch kan dit een indruk geven van de werking. Behalve de inhoud van KOERSEN.ZIP is ObjectRexx vereist (zie de uitvoer van SwitchRx voor de huidige Rexx interpreter) en WGET (niet inbegrepen) is nodig voor het ophalen van de gegevens, en een internetverbinding.
-------------------------------------------------------------------------
KOERSEN.ZIP contains all required files to download NYSE Euronext end-of-day data. The files in KOERSEN.ZIP do contain bugs, and get outdated very quickly. Despite that it can give an impression of the way it works. Also required is the use of the ObjectRexx Rexx interpreter (see the output of SwitchRx for the current Rexx interpreter in use) and WGET (not included) is also required for downloading the data, and an internet connection.


De Nederlandse tijdzone wordt aangenomen. Pas daarom de klok aan, als dat nodig is. Als dat een eenvoudiger omrekening is, kan GMT gebruikt worden.  Voer de procedure de eerste keer op een zaterdag of zondag uit en gebruik in het vervolg de ervoor liggende laatste handelsdag als datum. Is het nu zondag 27 juni 2010, dan is de te gebruiken datum "20100625" (*).
-------------------------------------------------------------------------
The Dutch timezone is assumed. So adjust the clock, if needed. If that is an easier to calculate, use GMT. Execute the procedure for the first time on a saturday or sunday and use the last trading day before that day as a date. If it is now sunday the 27th of juni 2010, then the date to be used is "20100625" (*).


Op handelsdagen kan na 18:30 uur het dagelijkse bestand opgehaald worden. Na 23:40 uur zou ook de rest van de gegevens beschikbaar moeten zijn.
-------------------------------------------------------------------------
On trading days after 18:30 o'clock the daily files can be downloaded. At 23:40 o'clock the rest of the daily data should be available for download too.


Een alternatief is uitvoering 160 minuten nadat Wallstreet gesloten is.
-------------------------------------------------------------------------
An alternative is execution 160 minutes after the closing of Wallstreet.


Alle stappen voor een probeersel, naast de overige genoemde vereisten:
-------------------------------------------------------------------------
All steps to give it a try, besides the other requirements mentioned:


     KOERSEN.CMD 20100625 (*)
     IMPORT.EXE
     SORTEREN.EXE 2010 (**)
     OPVULLEN.EXE (***)
     SORTEREN.EXE 2010 (**)
     DAGCHECK.CMD 20100625 (*) (****)
     DEL 20100625.* (*****)

De datum bij (*) is reeds genoemd. Het jaar bij (**) is hetzelfde jaar of van het jaar van een ander, te sorteren PRN-bestand. OPVULLEN.EXE vult de ontbrekende gegevens per symbool in, als dat mogelijk is. Standaard is de periode hierbij maximaal een maand. Na de tweede sortering is het bestand klaar, in dit geval het bestand "2010.PRN". Tenslotte worden gegevens van "20100625" vergeleken met het opgehaalde. De dagelijkse bestanden (*****) mogen achteraf worden verwijderd, wanneer alle gegevens kloppen.
-------------------------------------------------------------------------
The date at (*) was already mentioned above. The year at (**) is the same year, or the year of another, to be sorted PRN-file. OPVULLEN.EXE fills a missing data line per symbol. By defaul the period used there is 1 month. After the second sorting step the file is ready, in this case "2010.PRN". Finally the data in  "20100625" is compared with the collected data. Daily files (*****) may be deleted afterwards, if all data is allright.


Voorbeeld, uitgevoerd op 27-06-2010:
-------------------------------------------------------------------------
Example, executed on 27-06-2010:

=========================================================================
KOERSEN.CMD 20100625
=========================================================================

De vanaf-datum wordt bepaald...
Periode: 20071228 tot en met 20100625

Bestand 20100625 is opgehaald.
Bestand 20100625.ALT is opgehaald.

    2 regels uit bestand 20100625.ALT toegevoegd aan bestand 20100625.

  192 symbolen in AANDELEN.LST gevonden.
  187 symbolen in 20100625 gevonden.

Wel in AANDELEN.LST maar niet in 20100625: BRGR
Wel in AANDELEN.LST maar niet in 20100625: TISN

    3 symbolen overgeslagen: FOOTL INKPN INPHI

   25 van de   192 bestanden opgehaald.
   50 van de   192 bestanden opgehaald.
   75 van de   192 bestanden opgehaald.
  100 van de   192 bestanden opgehaald.
  125 van de   192 bestanden opgehaald.
  150 van de   192 bestanden opgehaald.
  175 van de   192 bestanden opgehaald.
  192 van de   192 bestanden opgehaald.

=========================================================================
IMPORT.EXE
=========================================================================

637 regels ingelezen uit bestand AEX.

Gegevens uit 2007 gevonden.
Bestand 2007.PRN aangemaakt.
Gegevens uit 2008 gevonden.
Bestand 2008.PRN aangemaakt.
Gegevens uit 2009 gevonden.
Bestand 2009.PRN aangemaakt.
Gegevens uit 2010 gevonden.
Bestand 2010.PRN aangemaakt.

Inlezen van bestand 2007.PRN...
Inlezen van bestand 2008.PRN...
Inlezen van bestand 2009.PRN...
Inlezen van bestand 2010.PRN...
Aantal bestaande regels: 0

Aantal regels overgeslagen: 0
Aantal regels toegevoegd  : 637

191 te werken symbolen gevonden.
Waarschuwing: geen regels in CHTEX
Waarschuwing: geen regels in IFF
Waarschuwing: geen regels in LEO
Waarschuwing: geen regels in MROIL
Waarschuwing: geen regels in MSHIA
Waarschuwing: geen regels in TISN
Waarschuwing: geen regels in UNIS
Waarschuwing: geen regels in UNPA

=========================================================================
SORTEREN.EXE
=========================================================================

Geen jaartal opgegeven, 2010 wordt standaard aangenomen.
Bezig met inlezen van 2010.PRN...
Bestand 2010.TMP aangemaakt.
18282 regels ingelezen.
173 symbolen gevonden.
Sorteren symbolen...
Bezig met: 3WP
Bezig met: 3WPW
Bezig met: AAA
Bezig met: AALB
Bezig met: ACCEL
...
Bezig met: WEG
Bezig met: WES
Bezig met: WHA
Bezig met: WKL
Bezig met: YATRA
Bestand 2010.TMP aangemaakt.
Bestand 2010.PRN wordt verwijderd...
Bestand 2010.PRN aangemaakt.
Bestand 2010.TMP wordt verwijderd...

=========================================================================
OPVULLEN.EXE
=========================================================================

Periode: 20100527 t/m 20100627
3205 regels ingelezen.
22 handelsdagen gevonden.
Niet gevonden bij 3WP: 20100603
Niet gevonden bij 3WP: 20100616
Niet gevonden bij 3WPW: 20100527
Niet gevonden bij 3WPW: 20100531
Niet gevonden bij 3WPW: 20100601
...
Niet gevonden bij YATRA: 20100618
Niet gevonden bij YATRA: 20100621
Niet gevonden bij YATRA: 20100622
Niet gevonden bij YATRA: 20100623
Niet gevonden bij YATRA: 20100625

  453 regel(s) toegevoegd aan bestand(en).
 
=========================================================================
SORTEREN.EXE 2010
=========================================================================

Bezig met inlezen van 2010.PRN...
Bestand 2010.TMP aangemaakt.
18735 regels ingelezen.
173 symbolen gevonden.
Sorteren symbolen...
Bezig met: 3WP
Bezig met: 3WPW
Bezig met: AAA
Bezig met: AALB
Bezig met: ACCEL
...
Bezig met: WEG
Bezig met: WES
Bezig met: WHA
Bezig met: WKL
Bezig met: YATRA
Bestand 2010.TMP aangemaakt.
Bestand 2010.PRN wordt verwijderd...
Bestand 2010.PRN aangemaakt.
Bestand 2010.TMP wordt verwijderd...

=========================================================================
DAGCHECK.CMD 20100625
=========================================================================

Bestand 2010.PRN ingelezen, aantal regels: 18734
Niet gevonden: BGHLC
Niet gevonden: BGHS
Niet gevonden: BAMA
Niet gevonden: IBMA
Niet gevonden: LEO
Niet gevonden: MSHIA
Niet gevonden: RBST7
Niet gevonden: UNCP7

=========================================================================
TYPE 2010.PRN
=========================================================================

,,,,,,,,
3WP,D,20100106,9.20,9.20,9.20,9.20,10
3WP,D,20100107,9.10,9.20,9.10,9.20,1200
3WP,D,20100108,9.10,9.10,9.10,9.10,420
3WP,D,20100111,8.99,9.20,8.99,9.20,360
3WP,D,20100126,8.33,9.20,8.33,9.20,1630
...
YATRA,D,20100621,4.04,4.04,4.04,4.04,0
YATRA,D,20100622,4.04,4.04,4.04,4.04,0
YATRA,D,20100623,4.04,4.04,4.04,4.04,0
YATRA,D,20100624,3.65,3.95,3.65,3.95,505
YATRA,D,20100625,3.95,3.95,3.95,3.95,0